Tervetuloa Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n www-sivuille

Suomen Syöpäsairaanhoitajat perustettu vuonna 1986, edistämään syöpäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ammatillista osaamista. Yhdistyksemme tukee ammatillista osaamista muun muassa järjestämällä koulutustilaisuuksia kotimaassa ja antamalla jäsenistölle mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin.

Vuosittain suurimpana tapahtumana yhdistys järjestää valtakunnalliset opintopäivät. Yhdistys järjestää myös alueellisia jäseniltoja.

Yhdistykseltä ja yhdistyksen kautta on mahdollista hakea apurahoja kansainvälisiin syövän hoitoon liittyviin kongresseihin ja kotimaiseen syövän hoitoon liittyvään koulutukseen. Jäsenistölle voidaan myöntää myös tutkimusapurahaa hoitotieteelliseen tutkimukseen, joka koskee syöpäpotilaan hoitotyötä. Yhdistys jakaa stipendejä harkinnan mukaan matka- ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Yhdistys julkaisee omaa jäsenlehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tarjoamme jäsenillemme kerran vuodessa mahdollisuuden 7 vrk virkistymiseen. Yhdistys on tehnyt yhteistyösopimukset Laplandhotelsien (11 hotellia Pohjois-Suomessa) ja Scandic Vierumäen kanssa. Korvaamme huonehinnasta 30 eur/vrk.

Finsk förening för Cancersjuksköterskor Välkommen till våra www-sidor!

Finsk förening för Cancer sjuksköterskor grundades 1986 för att främja cancersjuksköterskors yrkesskicklighet. Föreningen stöder yrkeskunnande bl.a. genom att organisera utbildningar i Finland och genom att ge sina medlemmar möjligheter att delta i internationella konferenser och utbildningar.

Den stora händelsen i föreningen varje år är att organisera nationella studiedagar. Föreningen anordnar också regionala medlemskvällar.

Det är möjligt att ansökastipendium eller anslag om att delta i inhemska eller internationella kongresser som handlar om cancerutbildning. Medlemmarna kan också ansöka om anslag till en vårdvetenskaplig avhandling om cancersjukvården. Föreningen erbjuder stipendier också till andra ändamål. 

Föreningen ger också ut en egen medlemstidning, som utkommer fyra gånger per år. Föreningen har ingått samarbetsavtal med Lapland hotels (11 hotell i norra Finland) och Scandic Vierumäki så att medlemmar har möjlighet till specialprissatt semester en gång om året (rabatten är 30 euro/dag på rumspriset).

Welcome to Finnish Oncology Nursing Society homepage

Finnish Oncology Nursing Society started in 1986 to advance the professional knowledge of oncology nurses in Finland. Our society supports professional abilities by organizing national oncology nursing educations and allowing its members to participate in international conferences. The biggest yearly event is a national oncology nursing educational days in Finland. The society organize also local member events.

For members, there is opportunity to apply grant for national or international oncology or cancer congress, conferences and educations from our society. Working grant can be applied for nursing science researches concerned on oncology or cancer nursing. The society shares also advisement stipends for travelling and other fees.

Finnish Oncology Nursing Society publish an own professional quarterly journal.

Also, we offer to our members possibility to one week vacation every year. We have co-operation contract with Lapland Hotels combine in Finland (11 hotels around in Finland) and with Scandic Hotel Vierumäki. We offset 30€ of every staying night in these hotels.

 

Copyright © Syöpäsairaanhoitajat ry.