https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/syopapotilaan-moniammatillinen-hoitoketju-erikoist/

 

https://www.samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/palvelut/koulutus/

Copyright © Syöpäsairaanhoitajat ry.